Ο σωστος ηχος και η σωστη μουσικη.

Stacks Image 116
Ο ήχος ενός βίντεο πρέπει να είναι καθαρός, διαυγής και ευχάριστος. Αν έχουμε ομιλία με μουσική υπόκρουση, η μουσική δεν πρέπει να καλύπτει τον ήχο ούτε να τον κάνει δυσδιάκριτο, ενώ ταυτόχρονα πρέπει και αυτή να ακούγεται, αλλά χωρίς να ενοχλεί.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μονοφωνικό, στερεοφωνικό, αλλά και true surround ήχο για home theater, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
Stacks Image 59
Ο σωστός ήχος και η σωστή μουσική υπόκρουση, μπορούν να δώσουν μια διαφορετική “νότα” στην ιστοσελίδα σας.
Ο ήχος