Ο σωστος ηχος και η σωστη μουσικη.

 • Stacks Image 173

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 174

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 175

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 180

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 183

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 188

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 189

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 190

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 196

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 197

  Caption Text

  Link
Πώς πρέπει να είναι ο ήχος…
Ο ήχος ενός βίντεο πρέπει να είναι καθαρός, διαυγής και ευχάριστος. Αν έχουμε ομιλία με μουσική υπόκρουση, η μουσική δεν πρέπει να καλύπτει τον ήχο ούτε να τον κάνει δυσδιάκριτο, ενώ ταυτόχρονα πρέπει και αυτή να ακούγεται, αλλά χωρίς να ενοχλεί.
Το κατάλληλο για τον καθένα
Μπορούμε να δημιουργήσουμε μονοφωνικό, στερεοφωνικό, αλλά και true surround ήχο για home theater, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
Stacks Image 219